Projekty spolufinancované z EU

Vývoj elektroniky a software pro testování a řízení vodíkových palivových článků a stacků

Název projektu: Vývoj elektroniky a software pro testování a řízení vodíkových palivových článků a stacků
Reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010296
Program: OPPIK APLIKACE - III. Výzva
Náplň: Předmětem projektu společnosti Kolibrik.net, s.r.o. je výzkum a vývoj měřicích a testovacích zařízení k zisku nových poznatků v oblasti vodíkových palivových článků a stacků.
Termín realizace: 05/2017 - 04/2020
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj

Výzkum a vývoj elektronických systémů pro vysokovýkonové vodíkové palivové svazky a jejich řízení v aplikacích

Název projektu: Výzkum a vývoj elektronických systémů pro vysokovýkonové vodíkové palivové svazky a jejich řízení v aplikacích
Reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015634
Program: OPPIK APLIKACE - VI. Výzva
Náplň: Předmětem projektu společnosti Kolibrik.net, s.r.o. je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti rozvoje a rozšíření poznatků obnovitelných zdrojů energie (zejména vodíkových palivových článků a jejich svazků). Jde především o výzkum a vývoj v současnosti nedostupných zcela unikátních technologií uplatnitelných ve vysokovýkonových vodíkových palivových článcích.
Termín realizace: 01/2019 - 12/2021
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj