Projekty spolufinancované z EU

Vývoj elektroniky a software pro testování a řízení vodíkových palivových článků a stacků

Název projektu: Vývoj elektroniky a software pro testování a řízení vodíkových palivových článků a stacků
Reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010296
Program: OPPIK APLIKACE - III. Výzva
Náplň: Předmětem projektu společnosti Kolibrik.net, s.r.o. je výzkum a vývoj měřicích a testovacích zařízení k zisku nových poznatků v oblasti vodíkových palivových článků a stacků.
Termín realizace: 05/2017 - 04/2020
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj