We use cookies

We use cookies on our website.

Some of them are necessary for the functioning of the site, but you can decide about others.

O naší firmě

Česká firma Kolibrik.net, s.r.o., založená ve Žďáře nad Sázavou, vyvíjí laboratorní měřící přístroje i průmyslová řešení pro vědu, výzkum a aplikace. Prodává výhradně vlastní produkty a disponuje silným zázemím v oblasti výzkumu a vývoje. Portfolio firmy pokrývá celý životní cyklus vodíkových technologií vlastními produkty a řešeními, od základního a aplikovaného výzkumu, přes testování prototypů k výsledným aplikacím.

Firmu v roce 2009 založil Mgr. Jiří Libra, PhD., který vyvíjel elektroniku a software pro řízení vědeckých zařízení a zpracování naměřených dat na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, na které studoval. Rozšiřoval svoji působnost vlastním vývojem nejen pro průmysl a od roku 2013 se zaměřuje primárně na výzkum a vývoj pro vodíkové palivové technologie.

Kolibrik.net dlouhodobě navazuje spolupráci s výzkumnými institucemi, například Technickou univerzitou v Chemnitzu, Univerzitou Karlovou v Praze. Důležitá spolupráce probíhá s firmami vyvíjecí vodíkové technologie nejen v České republice, ale i v Německu, Francii, Itálii, Švédsku, Anglii a dalších zemích po celém světě. Firma klade důraz na řešení individuálních požadavků zákazníků, proto většinu produktů vyvíjí a následně dodává přímo pro ně.

VIDEO

CONTACT US

If you need more information or looking for specific solution or product, contact us!